OFERTA SZKOLENIOWA

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na szkolenia organizowane w 2018 roku. Najbliższe terminy:

26.02-01.03.2018 – kurs LABORANT W LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW

14-15.03.2018 – seminarium szkoleniowe ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO WG PN-EN 206+A1:2016-12

19-23.03.2018 – kurs TECHNOLOGIA I PROJEKTOWANIE BETONU

16.05.2018 – seminarium szkoleniowe ODBIORY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USŁUGOWYCH WEDŁUG WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

17.05.2018 – seminarium szkoleniowe ODBIORY ELEWACJI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH


Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń znajdują się w poniższych ofertach lub pod adresem: http://www.itb.pl/szkolenia.html


W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie i odesłanie odpowiedniej karty zgłoszenia uczestnictwa.