OFERTA

Formy współpracy:

• Badania cech środowiskowych wyrobów budowlanych

• Deklaracje środowiskowe w tym Environmental Product Declarations

• Dodatkowe oceny środowiskowe i certyfikaty

• Zielone Rekomendacje Techniczne ITB.