< Okna i drzwi - aktualne zasady oceny i wprowadzania do obrotu

PROGRAM:

10.00 – 10.30 Okna i drzwi – aktualne zasady wprowadzania do obrotu na rynku krajowym i europejskim

10.30 – 11.10 Badania i zasady oceny okien i drzwi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

11.10 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.10 Zasady oceny drzwi przeznaczonych do stosowania w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych

12.10 – 12.30 Drzwi wewnętrzne w ujęciu normy EN 14351-2

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch

13.30 – 13.50 Krajowe i europejskie oceny techniczne dla wyrobów z grupy 2 wg Załącznika IV do CPR

13.50– 14.50 Zasady certyfikacji okien i drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych oraz drzwi przeznaczonych do stosowania w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych

14.50 – 15.50 Dyskusja


Seminarium odbędzie się 17 października 2019 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi: 500,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA