Ordery Odrodzenia Polski dla dwóch Profesorów z ITB

Postanowieniem Prezydenta RP Ordery Odrodzenia Polski otrzymali dwaj zasłużeni pracownicy naukowi Instytutu Techniki Budowlanej:

  • prof. dr inż. Lesław Brunarski  - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych, za osiągnięcia w pracy zawodowej,
  • dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB  - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej. 

 

Uroczystość odbyła się w dniu  4 listopada 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Jerzy Kwieciński.

W uroczystości wzięli udział dr inż. Robert Geryło - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej,  prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - przewodniczący Rady Naukowej ITB, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anita Grabowska-Wlaź - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Ryszard Trykosko - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.


Prof. dr inż. Lesław A. Brunarski  od 1954 pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, aktualnie na stanowisku profesora. W latach 1975-1984 był zastępcą dyrektora do spraw nauki. Wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, w latach 2003-2017 był jej przewodniczącym. Obecnie jest członkiem Komisji ds. Stopni i Awansów Naukowych Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowalnej.  Nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej w latach 1952-1979 oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1991-1997, opublikował trzy (2 współautorskie) podręczniki akademickie z mechaniki budowli oraz teorii sprężystości i plastyczności.  Uznany ekspert w dziedzinie budownictwa, autor 3 patentów, 5 polskich norm oraz ok. 100 ekspertyz.  Autor lub współautor ponad 220 publikacji (w tym 5 monografii) naukowych i technicznych, dotyczących metod obliczania, projektowania i badania konstrukcji z betonu, prekursor metod badań nieniszczących betonu oraz promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych.

Dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB jest wysoko cenionym w środowisku inżynierskim, szczególnie Górnego Śląska oraz Legnickiego Okręgu Miedziowego, autorytetem w zakresie budownictwa na terenach górniczych. Od 1969 r. jest pracownikiem Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej w Gliwicach. Był wśród założycieli Oddziału, który powstał w 1968 r., w latach 1980-2009 był jego kierownikiem. Od 1982 r. jest nieprzerwanie członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora Instytutu. W działalności naukowej dr hab. Marian Kawulok koncentruje się głównie na konstrukcyjnych i użytkowych problemach obiektów budowlanych na terenach górniczych, obejmujących zarówno projektowanie nowych, jak również warunki utrzymania istniejących obiektów. Jest autorem lub współautorem przeszło 200 publikacji (artykuły, referaty na konferencje krajowe i zagraniczne, instrukcje i wytyczne projektowania, poradniki, współautorstwo dwóch monografii) oraz autorem wydanej ostatnio monografii - 2 wydania. Większość jego prac stała się bardzo cenna dla praktyki inżynierskiej. Jest autorem lub współautorem 4 patentów.


Serdecznie gratulujemy!