PŁYTY WARSTWOWE I KOMPOZYTOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 35
(22) 566 41 18
605 604 467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Badamy płyty warstwowe i kompozytowe m.in. w zakresie:


1) właściwości mechanicznych:

 • moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu,
 • moduł sprężystości przy rozciąganiu materiału rdzenia,
 • moment zginający nad podporą pośrednią,
 • współczynnik pełzania,
 • wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i ściskanie,
 • nośność i sztywność elementów pod obciążeniem doraźnym równomiernie rozłożonym;

2) właściwości fizycznych:

 • szczelność na powietrze,
 • szczelność na zacinający deszcz;

3) odporności:

 • na działanie czynników cieplno-wilgotnościowych (wysoka i niska temperatura),
 • na obciążenie skupione,
 • w funkcji czasu - pełzanie

oraz

 • stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku:

Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)

lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl