PŁYTY WARSTWOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 35
(22) 566 41 18

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Badamy płyty warstwowe m.in. w zakresie:


właściwości mechanicznych:

  • moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu
  • moduł sprężystości przy rozciąganiu materiału rdzenia
  • moment zginający nad podporą pośrednią
  • współczynnik pełzania
  • wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i ściskanie
  • nośność i sztywność elementów pod obciążeniem doraźnym równomiernie rozłożonym.

odporności:

  • na działanie czynników hydrotermicznych
  • na obciążenie skupione.

oraz

  • stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)