PODŁOGI, POSADZKI

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 64 75

Adres:

ul.Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 64 75

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Określamy m.in.:

  • cechy identyfikacyjne
  • właściwości fizykochemiczne i mechaniczne
  • właściwości eksploatacyjne
  • trwałość.

Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)