Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

W dniu 11 września 2019 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Kierownictwa Instytutu Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), w wyniku którego zawarto porozumienie o współpracy (MoU).
Celem porozumienia jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy dotyczącej oceny wyrobów budowlanych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec.