Porozumienie o współpracy pomiędzy ITB i EMI Non-profit Llc.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy (MoU) pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej i ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft.


Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy, która ma zapewnić lepsze wsparcie producentów wyrobów budowlanych funkcjonujących na rynkach Polski i Węgier. Dotychczasowa współpraca ITB i EMI obejmuje zarówno harmonizację zasad oceny wyrobów innowacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w ramach organizacji EOTA, jak też wspólne działania w obszarze krajowej oceny innowacji w organizacji UEAtc. Porozumienie da nowe możliwości wsparcia sektora budowlanego poprzez wymianę informacji dotyczącej tendencji rynkowych oraz  wymagań, metod i kryteriów oceny innowacyjnych wyrobów budowlanych dla potrzeb ocen technicznych wydawanych zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Naukowcy ITB i EMI będą też mieli okazję do wspólnego uczestnictwa w projektach badawczych i publikowania na forum krajowym i międzynarodowym.


Podczas dwudniowej wizyty przedstawiciele delegacji węgierskiej poznali potencjał badawczy Instytutu, odwiedzając Laboratoria: Elementów Budowlanych; Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska; Badań Ogniowych.