Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Finansów EOTA

18 czerwca 2019 r. w Instytucie Techniki Budowlanej odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Finansów (FWG)
Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA, www.eota.eu).


W spotkaniu wzięli udział Prezydent EOTA, Sekretarz Generalny EOTA oraz przedstawiciele następujących Jednostek Oceny Technicznej:
BBA (Wielka Brytania), DIBt (Niemcy), LNEC (Portugalia), OiB (Austria).


Spotkaniu przewodniczył Skarbnik EOTA, dr inż. Sebastian Wall z Instytutu Techniki Budowlanej.