Powołanie Profesora Leonarda Runkiewicza na członka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie, działającej w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”, realizowanego od marca 2017 r.

Na posiedzeniu m.in. wręczone zostały przez Sekretarza Stanu Ministra Infrastruktury i Rozwoju: Artura Sobonia, Z-cę Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: Zbigniewa Wojciechowskiego, Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP: Rafała Kamińskiego akty powołania na członków Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie.

Instytut Techniki Budowlanej reprezentuje w Radzie prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, który otrzymał oficjalną nominację na członka Rady.

Rada reprezentowana jest przez 25 podmiotów związanych z budownictwem, a wśród nich: przedsiębiorstwa i firmy budowlane, instytuty badawcze, szkoły wyższe, budowlane szkoły branżowe, podmioty edukacji pozaformalnej, partnerzy społeczni, organizacje branżowe, regulatorzy, instytucje rynku pracy.