Profesor Jacek Nurzyński laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu Pan dr hab. inż. Jacek Nurzyński, prof. nadzw. ITB otrzymał Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Serdecznie gratulujemy!