Profesor Leonard Runkiewicz z tytułem Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej

Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi został nadany tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej w uznaniu dla wiedzy eksperckiej i wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając wkład w rozwój naukowy kadry Politechniki Lubelskiej.