< Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych

TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Podstawy formalno-prawne dokonywania przeglądów okresowych
  • Przeglądy okresowe lekkich ścian osłonowych
  • Przeglądy okresowe elewacji wentylowanych
  • Przeglądy okresowe, ocena stanu technicznego systemów ETICS
  • Przeglądy okresowe balustrad i zabudów balkonowych
  • Przeglądy okresowe zewnętrznej stolarki otworowej

Wykłady prowadzą eksperci z Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych ITB.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).

Zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomości na podany poniżej adres mailowy.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479

e-mail: szkolenia@itb.pl