< Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych

PROGRAM SZKOLENIA

08.00 – 08.30 Logowanie uczestników

08.30 – 08.40 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie

08.40 – 9.15 Podstawy formalno-prawne dokonywania przeglądów okresowych – dr inż. Ołeksij Kopyłow

9.15 – 10.00 Przeglądy okresowe lekkich ścian osłonowych – mgr inż. Marzena Jakimowicz

10.00 – 11.30 Przeglądy okresowe elewacji wentylowanych – dr inż. Ołeksij Kopyłow

11.30 – 11.50 Przerwa

11.50 – 13.20 Przeglądy okresowe, ocena stanu technicznego systemów ETICS – dr inż. Ołeksij Kopyłow

13.20 – 14.20 Przeglądy okresowe balustrad i zabudów balkonowych – mgr inż. Marzena Jakimowicz

14.20 – 15.50 Przeglądy okresowe zewnętrznej stolarki otworowej – mgr inż. Marzena Jakimowicz

15.50 – 16.20 Dyskusja, zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się 19.05.2021 r. w formie webinarium.


Koszt uczestnictwa wynosi 650 PLN od osoby. Opłata promocyjna (przy wpłacie w terminie do 13.05.2021 r. włącznie) za udział jednej osoby wynosi 600 PLN.

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji webinarium.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY