Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Dudziaka - w trybie zdalnym

W dniu 15 czerwca 2020 r. odbyła się - w trybie zdalnym - publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Dudziaka pod tytułem „Nieliniowa analiza żelbetowych konstrukcji powłokowych metodą elementów skończonych uwzględniająca usztywnienie zbrojenia przy rozciąganiu”.


Promotor:

dr hab. inż. Paweł Lewński, prof. ITB

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Michał Knauff

dr hab. inż. Eligiusz Postek


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy uI. Filtrowej 1.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie Instytutu pod adresem: https://www.itb.pl/publiczna-obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-inz-slawomira-dudziaka.html