Publikacja w czasopiśmie naukowym Energies

Publikacja zespołu naukowego Zakładu Badań Ogniowych ITB pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Węgrzyńskiego zrealizowana we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Akademią Górniczo-Hutniczą, została wybrana spośród 200 publikacji jako temat wiodący - artykuł na okładkę numeru 12(19) czasopisma naukowego Energies. Publikację poświęcono problematyce wykorzystania metody podobieństwa liczby Froude'a w modelowaniu zjawisk pożarowych w małych skalach geometrycznych: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3625 Część eksperymentalna pracy powstała w ramach stażu inż. Mateusza Zimnego w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w 2018 r.


Zespół autorski: M. Zimny (SGSP), P. Antosiewicz (ITB), G. Krajewski (ITB), T. Burdzy (AGH/ITB), A. Krasuski (SGSP) oraz W. Węgrzyński (ITB)