PUBLIKACJE ITB

Wydając serię poradników „Projektowanie według Eurokodów”, Instytut Techniki Budowlanej upowszechnia wiedzę na temat metod i przykładów wymiarowania konstrukcji na podstawie europejskich norm projektowania. Pełna lista publikacji, które dotychczas ukazały się w tym cyklu dostępna jest poniżej.

TYTUŁ

ZAMÓW

Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń

Przejdź do sklepu

Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik

Przejdź do sklepu

Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań Eurokodu 2. Komentarze z przykładami obliczeń

Przejdź do sklepu

Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń

Przejdź do sklepu

Zasady projektowania geotechnicznego w nawiązaniu do Eurokodu 7 z zastosowaniem programów numerycznych

Przejdź do sklepu

Zasady ustalania obciążeń i sprawdzania stanów granicznych budynków lokalizowanych na terenach górniczych w nawiązaniu do Eurokodów

Przejdź do sklepu

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Przejdź do sklepu

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

Przejdź do sklepu

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3

Przejdź do sklepu

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Przejdź do sklepu


Projektowanie według Eurokodów


Działalność ITB w tym zakresie to także publikowanie artykułów naukowych w specjalistycznych czasopismach technicznych oraz organizacja szkoleń w wybranych specjalnościach konstrukcyjnych.


Wszelkie informacje na temat możliwości zakupu wydawnictw Instytutu Techniki Budowlanej można znaleźć na stronie http://www.itb.pl/wydawnictwa.html.


Archiwalne publikacje ITB