RADA PROGRAMOWA WYDAWNICTW I KOMITETY REDAKCYJNE ITB

W Instytucie Techniki Budowlanej działają trzy Komitety Redakcyjne czuwające nad najwyższym poziomem publikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie.

 

RADA PROGRAMOWA WYDAWNICTW ITB
Przewodniczący:  dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Sekretarz:  inż. MAREK GĘBARZEWSKI (m.gebarzewski@itb.pl, tel.: (22) 56-64-238, (22) 843-35-19)
Członkowie:
prof. dr hab. inż. LECH CZARNECKI
prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI
dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKI, prof. instytutu
dr inż. MICHAŁ WÓJTOWICZ

 

KOMITET REDAKCYJNY wydawnictwa "PRACE NAUKOWE"
Redaktor naczelny:  prof. dr hab. inż. LECH CZARNECKI
Zastępcy redaktora naczelnego:
prof. dr inż. LESŁAW BRUNARSKI
dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Sekretarz:  dr MICHAŁ GAJOWNIK (m.gajownik@itb.pl, tel.: (22) 56-64-125)
Członkowie:
dr hab. inż. PAWEŁ LEWIŃSKI, prof. instytutu
dr inż. TERESA MOŻARYN
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI
dr inż. EWA SZEWCZAK
dr inż. SEBASTIAN WALL

 

KOMITET REDAKCYJNY wydawnictw "INSTRUKCJE, WYTYCZNE, PORADNIKI",
"WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH", "PROJEKTOWANIE WEDŁUG EUROKODÓW"

Redaktor naczelny:  prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
Zastępca redaktora naczelnego:  dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Sekretarz:  mgr DANUTA SZCZEPAŃSKA (d.szczepanska@itb.pl, tel.: (22) 56-64-188)
Członkowie:
dr inż. JAN BOBROWICZ
dr inż. BARBARA FRANCKE
dr inż. ROMAN GAJOWNIK
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI