ŚCIANY OSŁONOWE, DZIAŁOWE, ELEWACJE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 42 60
(22) 566 41 67

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu technicznego
  • dokumentacji projektowej i technicznej
  • zaleceń dotyczących napraw
  • odbiorów robót.