Seminarium doktorskie mgr inż. Agnieszki Michalik

W dniu 13 listopada 2020 r. (w formie zdalnej) odbyło się seminarium doktorskie, poprzedzające wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Michalik na temat Oceny użyteczności recyklingowych włókien stalowych z opon jako zbrojenia rozproszonego do betonu. Seminarium przewodniczył Pan Profesor dr hab. inż. Lech Czarnecki.