Seminarium końcowe projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie ITB w Warszawie odbyło się seminarium końcowe mające na celu prezentację wyników projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IV.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.