Seminarium końcowe projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”

Instytut Techniki Budowlanej uprzejmie zaprasza na seminarium końcowe mające na celu prezentację wyników projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IV, które odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w godz. 10.30÷15.00, w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 7 grudnia 2017 r. na adres e-mail: m.zakrzewska@itb.pl