< Seminarium „Wybrane problemy wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych”

Instytut Techniki Budowlanej oraz SIKA Poland Sp. z o.o. zapraszają do udziału w seminarium pt. „WYBRANE PROBLEMY WZMOCNIEŃ I ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH” organizowanym 18 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 14.40 w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, sala nr 28.

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 – 10.10

Przywitanie uczestników – dr inż. Robert Geryło, Dyrektor ITB

10.10 – 10.25

Zagrożenia, awarie i katastrofy konstrukcji budowlanych – prof. Leonard Runkiewicz, ITB

10.25 – 10.50

Kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia obiektów budowlanych
dr inż. Janusz Potrzebowski, mgr inż. Tomasz Gutowski, SIKA POLAND

10.50 – 11.40

Warunki techniczne uszczelniania w zakresie posadowienia obiektów budowlanych
dr inż. Barbara Francke, ITB

11.40 – 11.55

Dyskusja

11.55 – 12.15

Przerwa na kawę

12.15 – 13.35

Praktyczne sposoby doboru i wymiarowania wzmocnień konstrukcji, zgodnie z EUROCODem, materiałami typu CFRP z uwzględnieniem sprawdzenia i oszacowania konieczności zastosowania zabezpieczenia ppoż. – dr inż. Janusz Potrzebowski, SIKA POLAND

13.35 – 14.00

Wyniki badań wzmocnień materiałami typu CFRP – mgr inż. Piotr Turkowski, ITB

14.00 – 14.20

Ochrona anodowa konstrukcji żelbetowych – dr inż. Janusz Potrzebowski, SIKA POLAND

14.20 – 14.35

Dyskusja

14.35 – 14.40

Podsumowanie seminarium

14.40

Lunch (restauracja „Warsztat Kulinarny” w budynku FOCUS)


Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą, faksem lub e-mailem do dnia 10 stycznia 2019 r. na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa.


Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Adres Sekretariatu Organizacyjnego:

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel. (22) 57 96 132, faks (22) 57 96 479, e-mail: e.kowalczyk@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA