Seminarium „Wybrane problemy wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych”

Instytut Techniki Budowlanej oraz firma SIKA Poland Sp. z o.o. zorganizowały seminarium pt. „WYBRANE PROBLEMY WZMOCNIEŃ I ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH” w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie.


PROGRAM SEMINARIUM

10.00 – 10.10

Przywitanie uczestników – dr inż. Robert Geryło, Dyrektor ITB

10.10 – 10.25

Zagrożenia, awarie i katastrofy konstrukcji budowlanych – prof. Leonard Runkiewicz, ITB

10.25 – 10.50

Kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia obiektów budowlanych
dr inż. Janusz Potrzebowski, mgr inż. Tomasz Gutowski, SIKA POLAND

10.50 – 11.40

Warunki techniczne uszczelniania w zakresie posadowienia obiektów budowlanych
dr inż. Barbara Francke, ITB

11.40 – 11.55

Dyskusja

11.55 – 12.15

Przerwa na kawę

12.15 – 13.35

Praktyczne sposoby doboru i wymiarowania wzmocnień konstrukcji, zgodnie z EUROCODem, materiałami typu CFRP z uwzględnieniem sprawdzenia i oszacowania konieczności zastosowania zabezpieczenia ppoż. – dr inż. Janusz Potrzebowski, SIKA POLAND

13.35 – 14.00

Wyniki badań wzmocnień materiałami typu CFRP – mgr inż. Piotr Turkowski, ITB

14.00 – 14.20

Ochrona anodowa konstrukcji żelbetowych – dr inż. Janusz Potrzebowski, SIKA POLAND

14.20 – 14.35

Dyskusja

14.35 – 14.40

Podsumowanie seminarium

14.40

Lunch (restauracja „Warsztat Kulinarny” w budynku FOCUS)