SKŁAD RADY NAUKOWEJ

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ KADENCJI 2018 - 2022

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI

prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI

Przewodniczący Komisji Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA Komisja ds. Działalności Naukowo-Badawczej (Komisja I)
dr hab. inż. Jacek SZER, prof. PŁ Komisja ds. Organizacji i Gospodarki Instytutu (Komisja II)
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK Komisja ds. Stopni i Awansów Naukowych (Komisja III)

 

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT, prof. ITB

 


CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

mgr Paweł BABIJ
dr inż. Jan BOBROWICZ
prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI
prof. dr hab. inż. Jan DEJA
prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN
mgr inż. Tomasz GUTOWSKI
dr hab. inż. Marta KADELA, prof. ITB
prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
dr hab. inż. Marian KAWULOK, prof. ITB
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
mgr inż. Janusz KOMURKIEWICZ
dr inż. Ołeksij KOPYŁOW
prof. dr hab. inż. Krystyna KOSTYRKO
mgr inż. Tomasz KOZŁOWSKI
mgr Norbert KSIĄŻEK
dr inż. Krzysztof KUCZYŃSKI
dr hab. inż. Marek LECHMAN, prof. ITB
dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
dr inż. Jacek MICHALAK
dr hab. inż. Jacek NURZYŃSKI, prof. ITB
dr hab. inż. Artur PIEKARCZUK, prof. ITB
prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
mgr Roman SOBCZAK
prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI
dr inż. Ewa SUDOŁ
dr inż. Paweł SULIK
prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA
mgr inż. Ryszard TRYKOSKO
dr inż. Sebastian WALL
dr Marcin WITOWSKI
wakat

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.


Kontakt:
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
e-mail: radanaukowa@itb.pl