Spotkanie pomiędzy BBA i ITB w sprawie Brexitu

W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie pomiędzy przedstawicielami brytyjskiego instytutu British Board of Agreement (BBA) i  Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat Brexitu oraz jego wpływu m.in. na możliwości wprowadzania do obrotu polskich wyrobów budowlanych na terenie Wielkiej Brytanii.
Według aktualnego stanu wiedzy od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie Wielkiej Brytanii wchodzi w życie nowe oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed), które ma zastąpić docelowo oznakowanie CE.
Z przyjemnością informujemy też, że BBA będzie mogło akceptować raporty z badań wykonanych w ITB na potrzeby oznakowania UKCA.
Jednocześnie do końca 2021 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego wyroby wprowadzone do obrotu w UE lub w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. będą mogły być udostępniane na terenie Wielkiej Brytanii z dotychczasowym oznakowaniem CE.


Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na stronie BBA https://www.bbacerts.co.uk/ukca-mark/
Informujemy, że mogą one ulec zmianie w wyniku ewentualnego zawarcia umowy o przyszłych relacjach UE - Wielka Brytania.