SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 61 87
(22) 579 63 18

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Badamy:

 • zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach budynku
 • emisję i wymywanie z materiałów budowlanych.

Określamy m.in.:

 • emisję lotnych związków organicznych
 • chlorobenzeny
 • chlorek winylu
 • akrylonitryl, 4-kumylofenol
 • bezwodnik maleinowy
 • trudne lotne składniki bitumów i ich pochodnych chlorowych 
 • izocyjaniany
 • formaldehyd
 • rozpuszczalniki i monomery nienasycone, estry kwasu ftalowego.

Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)