SYGNALIZACJA POŻAROWA

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 97
(22) 566 4 4 97

E-mail:

fire@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21 bud. A
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 84

E-mail:

fire@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
bud. A
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • projektowania i wykonawstwa
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  • systemów sygnalizacji pożarowej
  • oceny współdziałania z powiązanymi systemami wentylacji i klimatyzacji.