SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 072 w branżach: drewno, wyroby z drewna, chemia, guma, tworzywa sztuczne, beton, cement, gips, metale i wyroby metalowe, wyroby elektroniczne i optyczne, budownictwo, handel, usługi inżynierskie oraz poza zakresem akredytacji w pozostałych branżach.


Poza zakresem akredytacji Instytut prowadzi certyfikację systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001.


Oferta obejmuje również prowadzenie procesów certyfikacji systemów zarządzania w połączeniu z certyfikacją wyrobów budowlanych, wynikającą z przepisów prawnych dotyczących znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.


W przypadku organizacji zainteresowanych certyfikacją w Instytucie Techniki Budowlanej, a posiadających certyfikaty systemów zarządzania innych jednostek certyfikujących, istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ITB w procesie przeniesienia certyfikatu. 

 

 

znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 9001znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 14001  znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 45001

 


Zakres akredytacji AC 072

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania nr AC 072