SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi, jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania AC 072, działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, działając zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC17021-1 oraz PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05.


Poza zakresem akredytacji AC 072 prowadzi certyfikację zarządzania środowiskowego (wg PN-EN ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg PN-N 18001 i OHSAS 18001) oraz systemów zintegrowanych (wg PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001/OHSAS 18001).


Podstawowymi elementami w procesie certyfikacji systemów zarządzania są:

  • w procesie certyfikacji:

    • ocena systemu zarządzania

  • w procesie nadzoru nad certyfikatem:

    • ocena systemu zarządzania

    • ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu i znaku certyfikacji ITB w okresie jego ważności.

 

znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 9001znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 14001znak certyfikacji: logo ITB, normy ISO 9001 i 14001 znak certyfikacji: logo ITB, normy ISO 14001 i ISO 45001 znak certyfikacji: logo ITB, norma ISO 45001

 


Zakres akredytacji AC 072

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania nr AC 072