Szkolenie pt. „Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym - klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”

W dniu 4.12.2018 r. odbyło się w ITB szkolenie pt. „Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym - klasyfikacja akustyczna obiektów mieszkalnych”.


Szkolenie zostało organizowane w ramach projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt był realizowany w Instytucie Techniki Budowlanej w latach 2010–2014.


PROGRAM

1. Zjawiska akustyczne wpływające na jakość akustyczną budynku oraz przepisy dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych – dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

2. Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i metody ich kontroli – dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

3. Zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych – dr hab. inż. Jacek Nurzyński, prof. ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska