V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”. Temat przewodni: Przebudowa istniejących obiektów budowlanych a projektowanie uniwersalne.


W pracach Komitetu Naukowego konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki oraz dr inż. Robert Geryło.


W programie konferencji znalazły się następujące referaty przygotowane przez specjalistów ITB:

  • mgr inż. Marzena Jakimowicz – Balustrady w budynkach i poręcze w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania,
  • dr inż. Bartłomiej Papis – Ocena wyrobów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na podstawie badań reakcji na ogień,
  • dr inż. Beata Łoboda, dr Barbara Pietruszka – Przegląd i ocena wyrobów budowlanych badanych w zakresie izolacyjności cieplnej.