VIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD’2018 - problemy materiałowe w inżynierii lądowej

W dniach 25 – 27  czerwca 2018 w Krakowie odbyła się konferencja MATBUD’2018 - 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering. To cykliczne wydarzenie organizowane jest od 1996 roku przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Pomysłodawcą konferencji i wieloletnim opiekunem przedsięwzięcia jest Prof. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej.

Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu przewodniczył Prof. Lech Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej, a swoim patronatem konferencję objęła Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN z przewodniczącą sekcji Prof. Marią Kaszyńską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła głownie zagadnień związanych z trwałością spoiw cementowych, rozwojem betonów nowej generacji w tym betonu drukowanego oraz nowych zrównoważonych rozwiązań materiałowych dla budownictwa.

Do udziału w tej edycji konferencji zaproszono gościa z Uniwersytetu w Nantes dr Philippa Poullain, który zaprezentował szczegóły projektu budynku drukowanego w technologii 3D YhnovaTM jaki powstał przy współpracy naukowców z przemysłem: m.in. Bouygues Batiment, Lafarge Holcim. Rozwój urządzeń drukujących jak również opracowywanie nowych materiałów, które umożliwią drukowanie trwałych budowli, których przegrody spełniać będą rosnące wymagania dotyczące energooszczędności, to wyzwania przed którymi stoi ta innowacyjna technologia budowlana.

Miejsce konferencji:  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24

Termin konferencji: 25 – 27  czerwca 2018

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli: Izabela Hager i Tomasz Tracz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej