VIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

24 czerwca 2019 r. w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Ksawerów 21, odbyło się ósme spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, zaplanowane w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Po raz pierwszy spotkanie zorganizowano w formie wizyty studyjnej w Laboratorium Elementów Budowlanych ITB. Celem wizyty było zaprezentowanie metod badawczych stolarki okiennej i ślusarki otworowej: drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz ościeżnic, drzwi przesuwnych i obrotowych, okien i drzwi balkonowych (łącznie z odpornością na włamanie okien, drzwi), a także zapoznanie członków Grupy ze skutkami błędów montażowych wynikających z braku kompetencji montażystów.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Celem programu jest utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej informacji na stronie: http://srkbud.zzbudowlani.pl/