Warsztaty dla pracowników naukowych

Instytut Techniki Budowlanej zorganizował warsztaty dla pracowników naukowych pt. „Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wysokiej punktacji?”.

Warsztaty poprowadził prof. Mirosław Skibniewski z wydziału Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Maryland, USA. Profesor M. Skibniewski jest Redaktorem Naczelnym pisma Automation in Construction wydawanego przez wydawnictwo Elsevier.