WARSZTATY KE

W ramach promowania pakietów Eurokodów Komisja Europejska, za pośrednictwem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) i z pomocą Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), organizuje dla przedstawicieli administracji, nauki oraz przemysłu państw członkowskich Unii Europejskiej warsztaty tematyczne, dotyczące szczegółów stosowania norm europejskich w projektowaniu konstrukcji budowlanych.

Sprawozdania (w formie wytycznych projektowania wraz z przykładami obliczeń) dotyczące omawianej podczas warsztatów tematyki są po opracowaniu udostępniane w formie elektronicznej na stronie eurocodes.jrc.ec.europa.eu. Mogą one pomóc projektantom, studentom i naukowcom zrozumieć podstawy teoretyczne opisywanych zagadnień oraz wraz z właściwymi normami służyć jako podstawa przeprowadzania obliczeń konstrukcyjnych w bieżącej pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami (dostępne do pobrania w angielskiej wersji językowej).


WARSZTATY KE