Wdrożenie nowej metody badawczej ścian osłonowych - PN-EN 13050:2011

Instytut Techniki Budowlanej oddał do użytku nowe stanowisko do badań ścian osłonowych pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natryskiem wodnym wg PN-EN 13050:2011.
Laboratorium Elementów Budowlanych ITB wykonuje tego typu badania jako jedyne laboratorium w Polsce. Badania uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji - metoda akredytowana od października 2018 r.


Zapraszamy do kontaktu:

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

mgr inż. Marzena Jakimowicz
tel.: (22) 5664335
e-mail: m.jakimowicz@itb.pl

inż. Daniel Kuna
tel.: (22) 5664239
e-mail: d.kuna@itb.pl