Webinarium "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki"

Logotyp projektu CEPLAFIB

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się online webinarium pt. "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki".

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku - LIFE CEPLAFIB. 


 

W trakcie seminarium roztrzygnięty został konkurs, w którym nagrodami były gadżety wytworzone z odpadów pokonsumenckich – kompozytów CEPLAFIB!

Dziękujemy za udział!


Założeniem projektu CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE, było wytworzenie innowacyjnych materiałów kompozytowych, które mogłyby być stosowane, między innymi, w sektorze
opakowaniowym, motoryzacyjnym i budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Jednym z wyzwań projektu było opracowanie technologii umożliwiającej wytworzenie regranulatu, który można przetwarzać metodami termoformowania i formowania wtryskowego, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny surowca.
Po ponad trzech latach intensywnej współpracy instytucji badawczych i przedstawicieli sektora prywatnego, z dumą prezentujemy materiały kompozytowe CEPLAFIB. Z powodzeniem znajdą one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza tych, które poszukują nowatorskich rozwiązań bazujących na recyklingu odpadów i zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
W skład konsorcjum projektu wchodzi sześciu partnerów z czterech państw członkowskich UE: Słowenii, Finlandii, Polski i Hiszpanii. Reprezentują oni podmioty zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych i papieru, producentów, dostawców technologii oraz instytucje B+R. Projekt CEPLAFIB realizowany jest w ramach Programu LIFE, który stanowi główny instrument finansowy Unii Europejskiej, dedykowany polityce środowiskowej, w tym zagadnieniom związanym ze zrównoważonym zagospodarowaniem odpadów. CEPLAFIB został też dofinansowany ze środków MEiN instrumentami pod nazwą: „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” oraz „Premia na Horyzoncie 2”.


Więcej informacji o projekcie LIFECEPLAFIB