WENTYLACJA

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 60

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny problemów wentylacyjnych w budynkach
  • racjonalizacji wykorzystania energii w budynkach
  • błędów projektowych i wykonawczych
  • doboru systemu wentylacji.