Wizyta w ÉMI Non-profit Llc.

W dniach 25-26 października przedstawiciele ITB odwiedzili siedzibę węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft. celem omówienia szczegółów realizacji porozumienia zawartego w Warszawie w sierpniu b.r.

ÉMI i ITB będą m.in. wymieniać się aktualnymi informacjami dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia (UE) nr 305/2011, wspólnie aplikować o europejskie projekty badawcze, planowana jest też wymiana kadr oraz współpraca przy opracowywaniu publikacji naukowych.

Delegacja ITB  miała możliwość zapoznania się z kluczowymi projektami realizowanymi przez ÉMI, a także zwiedzić siedzibę i laboratoria badawcze węgierskiego instytutu.  Spotkanie było też okazją do omówienia wyzwań stojących przed branżą budowlaną na Węgrzech i w Polsce.