< Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)

PROGRAM:

09.00 – 09.40 Logowanie uczestników (wsparcie techniczne pracowników ITB)

09.40 – 09.45 Powitanie uczestników, sprawy organizacyjne

09.45 – 10.30 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie

10.30 – 11.00 Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną

11.00 – 11.45 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym

11.45 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną

12.30 – 13.00 Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

13.00 – 13.30 Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

13.30 – 14.15 Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników


Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2021 r. w formie webinarium.


Koszt uczestnictwa wynosi 550 PLN od osoby. Opłata promocyjna (przy wpłacie w terminie do 26.01.2021 r. włącznie) za udział jednej osoby wynosi 500 PLN.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY