< Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie)

PROGRAM:

09.55 – 10.00 Powitanie uczestników

10.00 – 11.15 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie

11.15 – 11.45 Europejski Dokument Oceny – podstawa do wydania Europejskiej Oceny Technicznej

11.45 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 12.30 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym

12.30 – 13.00 Krajowa Ocena Techniczna jako specyfikacja techniczna wyrobu w systemie krajowym

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.30 Obowiązki producenta i jednostki certyfikującej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

14.30 – 15.00 Zadania laboratorium w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

15.00 – 16.00 Dyskusja moderowana


Szkolenie odbędzie się 22 maja 2020 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA