22 czerwca
11:00-13:00

otwarte webinarium

WSPIERAMY EKSPORT WYROBÓW
I USŁUG BUDOWLANYCH

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds

Program

Powitanie uczestników

Wystąpienie otwierające

Anna Kornecka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Narzędzia wspierające eksport – badania, oceny techniczne, certyfikaty

mgr inż. Anna Panek - Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej, ITB
dr inż. Krzysztof Kuczyński - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji, ITB

Szanse i wyzwania eksportu z punktu widzenia polskich przedsiębiorców

Debata z udziałem dra inż. Roberta Geryło - Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej i Gości:
dr inż. Andrzej Czapczuk - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A., Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
dr inż. Szymon Firląg - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
Janusz Komurkiewicz - Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu FAKRO Sp. z o.o.
dr inż. Jacek Michalak - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Atlas Sp. z o.o.
dr inż. Sebastian Wall - ITB, Przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej

Uczestnicy debaty

dr inż. Andrzej Czapczuk

dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów w Infrastrukturze i Budownictwie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

dr inż. Szymon Firląg

dr inż. Szymon Firląg

Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Współpracował z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Buildings Performance Institute Europe  i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej (PW) w zespole zrównoważonego rozwoju.

Janusz Komurkiewicz

Janusz Komurkiewicz

Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Od 1994 roku związany z firmą FAKRO z Nowego Sącza, gdzie objął stanowiska kierownika działu promocji i reklamy. Obecnie Członek Zarządu FAKRO Sp. z o.o.

 dr inż. Jacek Michalak

dr inż. Jacek Michalak

Doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, nauczyciel akademicki w PŁ (1985-95), staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (1991), i Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (1993-1994), w Atlasie od 1995 roku, od 2007 wiceprezes ds. rozwoju odpowiedzialny za badania, zakupy i pr.

dr inż. Sebastian Wall

dr inż. Sebastian Wall

Przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Uczestniczy w pracach związanych z europejskimi przepisami dotyczącymi wprowadzania do obrotu i oceny wyrobów budowlanych. Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności w Instytucie Techniki Budowlanej.

Kontakt

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu