Współpraca NCBiR i ITB przy realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

W dniu 22 listopada 2021 r. dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR oraz Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej podpisali w Warszawie porozumienie rozpoczynające współpracę przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Instytut w ramach współpracy przeprowadzi badania i testy, dotyczące m.in. parametrów akustycznych, przenikania ciepła, recyklingu materiałów budowlanych oraz śladu węglowego materiałów budowlanych.


Więcej informacji na stronie NCBiR