< Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego budynków - Część I

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników

10.10 – 10.45 Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne

10.45 – 11.30 Odporność ogniowa wybranych rodzajów ścian i stropów

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.20 Odporność ogniowa ścian szkieletowych

12.20 – 12.55 Odporność ogniowa przeszklonych ścian działowych

12.55 – 13.40 Reakcja na ogień, stopień palności i rozprzestrzenianie ognia przez ściany wewnętrzne oraz sufity

13.40 – 14.25 Obiad

14.25 – 15.00 Bezpieczeństwo pożarowe a odpadanie elementów okładzin elewacyjnych

15.00 – 15.35 Odporność ogniowa i dymoszczelność pionowych zamknięć otworów

15.35 – 16.10 Odporność ogniowa szachtów wentylacyjnych

16.10 – 16.40 Dyskusja moderowana


Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 600,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA