< Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego budynków - Część II

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników

10.10 – 10.45 Rozprzestrzenianie ognia przez dachy

10.45 – 11.20 Wybrane zagadnienia dotyczące automatyki pożarowej

11.20 – 11.35 Przerwa na kawę

11.35 – 12.10 Odporność ogniowa dachów warstwowych i drewnianych

12.10 – 12.40 Odporność ogniowa przejść instalacyjnych

12.40 – 13.10 Odporność ogniowa złączy liniowych

13.10 – 13.40 Odporność ogniowa ścian osłonowych oraz świetlików

13.40 – 14.30 Obiad

14.30 – 15.00 Wpływ obciążeń klimatycznych na bezpieczeństwo pożarowe

15.00 – 15.30 Systemy biernych zabezpieczeń ogniochronnych

15.30 – 16.05 Wybrane zagadnienia z reakcji na ogień i rozprzestrzenianie ognia kabli

16.05 – 16.40 Dyskusja moderowana


Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 600,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA