< WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM. POZIOM DŹWIĘKU W POMIESZCZENIACH: POMIARY I WYMAGANIA

TEMATYKA SEMINARIUM


Kierownik merytoryczny: dr inż. Elżbieta Nowicka.


Szkolenie odbędzie się 25.09.2019 r. w godz. 12.00–14.00 w sali konferencyjnej na parterze w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie*.

* szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Koszt udziału w szkoleniu wynosi 150,00 PLN od osoby (usługa zwolniona z podatku VAT) i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, serwis kawowy.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej

Bank PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)

NIP 5250009358


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa.

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132 lub 279, fax (22) 57-96-479

e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA