WZORCOWANIE

LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Telefon:

(22) 579 64 07
(22) 579 64 50

E-mail:

lpo@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa1
00-611 Warszawa

W zakresie uzyskanej akredytacji (certyfikat nr AP 113) Laboratorium Wzorcujące ITB wykonuje wzorcowania:

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Długość

Suwmiarki (analogowe i cyfrowe) o działce elementarnej/rozdzielczości: d = 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, 0.1 mm

(0 ÷ 500) mm

Czujniki przemieszczeń

 • analogowe z działką elementarną 0.01 mm
 • cyfrowe o rozdzielczości 0.01 mm

(0 ÷ 25) mm

(0 ÷ 100) mm

Czujniki  analogowe o działce elementarnej (wzorcowanie przyrządem OPTIMAR 100):

 • d = 0.01 mm
 • d = 0.001 mm
 • d = 0.002 mm

  (0 ÷ 100) mm

(0 ÷ 5)  mm

(0 ÷ 12) mm

Czujniki cyfrowe o rozdzielczości (wzorcowanie przyrządem OPTIMAR 100):
 • d = 0.01 mm
 • d = 0.001 mm
 • d = 0.0005 mm
(0 ÷ 100) mm
(0 ÷ 100) mm
(0 ÷ 60)  mm

Wzorcowanie sit kontrolnych i użytkowych

(0.020 ÷ 200) mm

Mikrometry zewnętrzne

(0 ÷ 175) mm

Pomiary długości (czujnikiem cyfrowym, mikrometrem, suwmiarką , pod mikroskopem z czujnikiem cyfrowym)
(0 ÷ 500) mm

Masa

Wagi nieautomatyczne (elektroniczne i mechaniczne) o działce elementarnej: d ≥ 0.01 mg

1 mg ÷ 160 kg

Wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności M1 i M2
1 g ÷ 20 kg
Wzorce masy i odważniki do 25 kg 25 kg 
Obciążniki do 31 kg
Pomiary masy
1 mg ÷ 31 kg

Temperatura

 • Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • Termometry elektryczne (z rejestracją temperatury)

(-30 ÷ 140) st. C

 • Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • Termometry elektryczn e(z rejestracją temperatury)
 • Wzorcowanie w termostacie przenośnym u klienta  lub w laboratorium wzorcującym ITB

(-15 ÷ 100) st. C

Ciśnienie

Ciśnienie względne
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • przetworniki ciśnienia
(-9000 ÷ 9000) Pa

 

 


Poza zakresem akredytacji Laboratorium Wzorcujące ITB wykonuje wzorcowania:

Rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Komory termostatyczne i klimatyczne

(-20 ÷ 140) st. C

Wahadło angielskie

wg PN-EN 1097-8 pkt. D1

Czujniki termometrów rezystancyjnych
(-30 ÷ 140) st. C
Mierniki napięcia i prądu stałego od 0 V do 200 V i od 0 A do 200 mA
Przymiary sztywnych i wstęgowe (0 ÷ 5000) mm
Czujniki natężenia całkowitego strumienia cieplnego (5 ÷ 50) kW/m2
Grubościomierze (0 ÷ 50) mm

 


Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego ITB