XIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa –  2 marca 2021 r.


W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się XIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : Sektorowa Rada ds. Kompetencji w  Budownictwie http://srkbud.zzbudowlani.pl/o-projekcie/, prowadzone  w formie zdalnej.

Spotkanie otworzył dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Prowadzącą spotkanie była dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  • „Nowe propozycje w zakresie walidacji usług projektowania, instalowania i konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej i technicznych systemów zabezpieczeń”- Adam Tatarowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia POLALARM
  • „Omówienie obecnych i przyszłych działań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji” - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof.  ITB, Lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
  • „Prezentacja aktualnej wersji Raportu nr 2 pt. „ Założenia zapewniania jakości w procesach akredytacji, kształcenia, certyfikacji w oparciu o standardy ISO i koła DEMINGA na podstawie przeprowadzonych badań w latach: 2020 r. – 2022 r.” -dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof.  ITB, Lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji