XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

W dniach 26-28 października 2020 r. w Cedzynie k. Kielc odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, której Instytut Techniki Budowlanej był Patronem. 

Organizatorami Konferencji byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

Pan prof. Leonard Runkiewicz był Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji.


Przedstawiciele ITB przygotowali następujące referaty:

R. Geryło – Oceny właściwości cieplnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia

J. Nurzyński – Ocena akustyczna obiektów i terenów mieszkaniowych

T. Godlewski – Rola czynników klimatycznych w projektowaniu geotechnicznym i kształtowaniu konstrukcji

L. Czarnecki – Trwałość napraw konstrukcji z betonu

L. Runkiewicz, O. Kopylow, J. Sieczkowski – Okresowe oceny stanów technicznych elewacji wentylowanych w budynkach

M. Kawulok, K. Konieczny, L. Słowik – Diagnozy budynków wielkopłytowych posadowionych na terenach Górnego Śląska

M. Jakimowicz, K. Kuczyński, P. Sulik – Ocena bezpieczeństwa i trwałości lekkich ścian osłonowych

B. Francke – Ocena przydatności eksploatacyjnej i trwałości pokryć dachowych

A. Obmiński – Zagrożenia w budynkach zawierających azbest

J. Szulc, K. Sztuka, A. Mazurek – Przyczyny pęknięcia ściągu stalowego w konstrukcji przekrycia dachu nad basenem sportowym

A. Fleszar, K. Nowakowska, E. Staniszewska-Chlebowska – Wprowadzenie wyrobów budowlanych na rynek krajowy – nowe wymagania prawne w działalności rzeczoznawcy budowlanego

A. Rogowska, P. Lewiński – Konstrukcyjny beton lekki na kruszywie spiekanym jako materiał do wzmacniania budowli


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl/index.html


Poniżej zamieszczamy program Konferencji.