XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB - Warszawa 2021 r.

logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo oraz ITB


XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie zdalnej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa –  3 listopada 2021 r.

3 listopada 2021 r. odbyło się XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Spotkanie otworzył dr inż. Robert Geryło, Dyrektor ITB, członek Grupy Sterującej projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Opiekunem merytorycznym spotkania był prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz, Z-ca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, a prowadzącą spotkanie dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  • „Omówienie PN-EN 16234-1:2020-05 - dotyczących e- kompetencji - wkład do Raportu nr 2” - Tomasz Mazur, Kierownik Sektora, Wydział Prac Normalizacyjnych, Sektor Technik Informacyjnych, Polski Komitet Normalizacyjny,
  • „Działalność szkoleniowa na przykładzie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - walidacja uczestników szkoleń - wkład do Raportu nr 2” - Mikołaj Moskal, Dyrektor Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn, Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, członkowie i eksperci Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.


logotypy projektu Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój